Utvecklingsprojekt på Solbacken startas

Bild

Foto: Anna Sandström

Bengtsfors kommun kommer att genomföra ett utvecklingsarbete på Solbackens särskilda boende i form av ett projekt under två års tid. Bland annat innebär det förstärkning med en verksamhetspedagog, kompetensutveckling och förbättrade utemiljöer för de boende.

Förvaltningen har ett uppdrag att jobba med åtgärder för att underlätta rekrytering och utveckling av det särskilda
boendet Solbacken i Billingsfors.

Utifrån uppdraget till förvaltningen och med en nyligen gjord enkät om psykosocial arbetsmiljö så har olika åtgärder planerats för att utveckla verksamheten och underlätta rekryteringsarbetet.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att kommunen ska bedriva förändringsarbetet i projektform under två års tid med följande innehåll:

  • ledningsförstärkning i form av verksamhetspedagogiskt ledarskap
  • verksamhetsutveckling 
  • kompetensutveckling genom olika insatser bland annat arbetsplatsförlagt lärande
  • skapa en bra utemiljö för de boende.

Kostnader för projektet beräknas till 1 700 000 kronor under två år, där 1 200 000 kronor är förstärkt ledarskap och 500 000 kronor avser genomförande av personalaktiviteter så som kompetens- och metodutveckling samt  skapandet av en mer attraktiv utemiljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson