Positiv trend för företagsklimatet

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Resultatet i Svenskt Näringslivsranking visar en positiv trend av företagsklimatet i Bengtsfors kommun. Bengtsfors resultat är 13 placeringar bättre än fjolåret och placeringen blir i år plats 154 av landets 290 kommuner.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2017 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 31 300 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget
har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in strukturella förutsättningar för företagande.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Den frågan utgör en tredjedel av totalrankingen. De övriga enkätfrågor som var och en utgör en artondel av rankingen är kommunens service till
företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, konkurrens från kommunens verksamheter samt tillgång på medarbetare med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder från allmänheten, kommunpolitiker, tjänstemän, skolan och media utgör tillsammans en artondel och två infrastrukturfrågor – vägnät, tåg och flyg samt teleoch
IT-nät – utgör ytterligare en artondel. Hela rankingen och resultaten för alla kommuner finns att läsa på Svenskt Näringslivs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De 290 kommunerna rangordnas efter varje faktor. Den kommun som exempelvis får högst betyg på den kommunala servicen eller har den lägsta kommunalskatten får 290 poäng, den med näst bäst resultat får 289 poäng, och så vidare. Kommunen med lägst servicebetyg eller högst kommunalskatt får 1 poäng. Antalet poäng en kommun får speglar alltså exakt hur kommunen placerar sig i förhållande till de andra kommunerna inom respektive faktor. I tabellen nedan visas resultaten för Bengtsfors kommun.

Resultat 2017 för Bengtsfors kommun

Mått

Resultat

Ranking 2017

154

Förändring från 2016

+13 placeringar

Sammanfattande omdöme

88

Kommunens service

73

Tillämpning av lagar och regler

47

Tillgång till kompetens

207

Konkurrens från kommunen

154

Vägnät-, tåg- och flyg

283

Tele- och IT-nät

189

Allmänhetens attityder

197

Kommunpolitikers attityder

66

Tjänstemännens attityder

84

Medias attityder

33

Skolans attityder

99

Kommunalskatt 2017

264

Entreprenader 2015

219

Marknadsförsörjning 2016

236

Andel i arbete 2015

279

Företagande 2016

259

Nyföretagsamhet 2016

171

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson