• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Eventuell samlokalisering av Dalslands Turist ABs kontor och Bengtsfors turistbyrå till nya och centrala lokaler

Eventuell samlokalisering av Dalslands Turist ABs kontor och Bengtsfors turistbyrå till nya och centrala lokaler

Bild

Nuvarande turistbyrån i Bengtsfors, foto: Maria Ljungberg

Kommunstyrelsen har beslutat att Bengtsfors kommun i en avsiktsförklaring förordar en samlokalisering av turistbyrå och kontorslokaler för Dalslands Turist AB till nya och centrala lokaler i Bengtsfors. Bengtsforshus AB projekterar för en ny fastighet vid Nygård, ett bostadshus med bland annat butikslokaler i bottenplanet. För att kunna ta ställning till ekonomin i projektet vill bostadsbolaget få klarhet från Dalslands Turist AB om intresse finns för att ha verksamhet i lokalerna.

I Bengtsfors är verksamheten i Dalslands Turist AB uppdelad på två lokaler, ett kontor i ”Gula Villan” och en turistbyrå i utkanten av centrum på Sågudden som tillhandahålls av Bengtsfors kommun. Finansieringen av lokalerna i ”Gula Villan” sker genom de verksamhetsanslag ägarna bidrar med. Turistbyrån finansieras inom ramen för ett samverkansavtal mellan DTAB och Bengtsfors kommun. Avtalet mellan Bengtsfors kommun och DTAB innebär att kommunen, förutom ett verksamhetsbidrag, upplåter nuvarande lokal utan kostnad. Kostnaden för
Bengtsfors kommun för den nuvarande turistbyrån består av driftskostnader samt en kapitalkostnad.

VD för DTAB kommer att föreslå styrelsen att flytta från nuvarande lokaler till den fastighet som nu projekteras.

Om Bengtsforshus AB:s styrelse efter projektering beslutar att bygga huset så kommer detta troligen vara klart för inflyttning första kvartalet 2019.

De lokaler som DTAB idag disponerar är inte ändamålsenliga och har dessutom har ett stort behov av renovering. Det skulle även vara en samordningsvinst att inrymma både kontor och turistbyrå i samma lokaler. Ett mer centralt läge för turistbyrån bör också innebära att fler kommer att stanna i centrum och ta del av det utbud som finns där, vilket bör komma handlare till godo. Den nuvarande turistbyrån har också ett stort behov av renovering om verksamheten ska vara kvar i nuvarande lokal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson