Lövåsens förskola satsar på utveckling

Lövåsens förskola

Lövåsens förskola. Foto: Anna Sandström

Lövåsens förskola i Billingsfors har en utmaning i att hantera stor genomströmning av barn och en stor andel nyanlända. För att ge personalen möjlighet att hantera situationen och för att underlätta rekrytering av personal har förslag till insatser tagits fram av en arbetsgrupp.

Utbildningsdagar med rubriken ”Att möta olika kulturer” genomförs under hösten 2017 för all personal på förskola och fritids. Personalförstärkning i förskolan och fritids sker pågår. Nyttjandet av lokaler som Migrationsverket lämnat samordnas genom att projektgrupperna för Lövåsen slås samman till en grupp. Förslag till utökad lekmiljö på Lövåsen kommer att tas fram av arbetsgruppen. I uppdraget att ta fram förutsättningar för en utökad familjecentral i Bengtsfors ingår även att se på möjligheten att starta en öppen förskola på Lövåsen. Det skulle innebära utökade möjligheter till föräldrastöd. I samverkan med Säfflehälsan kommer förskolans personal får en hälsoundersökning. Om behovs finns följs detta upp med en serie aktiviteter för att stärka fysisk och mental hälsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson