Utbildning i lugn och ro

Personal och elevhälsa från samtliga skolor i Bengtsfors kommun, från förskoleklass till gymnasiet, erbjöds att gå en två dagars utbildning i ”Drömmen om det godas” metoder för att enkelt skapa lugn och ro för elever. Drömmen om det goda är en ideell förening, religiöst och politiskt oberoende som verkat i skolans värld i drygt 20 år. De mycket uppskattade utbildarna Ingrid Torstensson och Margaretha Rosenquist, har båda lång erfarenhet av att arbeta med dessa metoder och har varit verksamma i skolan, från början som mellanstadielärare, senast som specialpedagog och rektor.

14 personer har nu gått utbildningen som hölls på Baldersnäs under två soliga oktoberdagar. Förhoppningen är att kunna erbjuda ännu en grupp utbildningen under våren 2018.

Ökad studiemotivation i Bengtsfors skolor är under detta år ett prioriterat område av Folkhälsorådet. Genom stresshantering för elever under ledning av lärare, men även via elevhälsan, ökar förmåga till uppmärksamhet och koncentration men ger även andra ringar på vattnet; psykisk hälsa och bättre psykosocialt klimat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson