En röd tråd i kommunikationen

Bild

Gunvor Håkansson, Lina Söderqvist och Anna Bergman tränar tecken under utbildningen. Foto: Sofia Magnusson

Det ska finnas en röd tråd i kommunikationen med barn och elever från tidig ålder och ända upp tills dess att skolan slutar eller längre - det är syftet med den satsning Bengtsfors kommun fortsatt gör på AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Genom kommunpedagog Gunvor Håkansson fortbildas personal som arbetar med barn/undomar ända från familjecentralen upp till LSS.  

"Röda tråden" är utbildning för personal som arbetar i kommunen där målsättningen är det ska finnas en röd tråd med kunskap om AKK på alla stadier för att möjliggöra och utveckla kommunikation.

Detta har jag drivit i 13 år. Planen är att det ska finnas ett tillfälle per termin. I början var det endast riktat till särskolans personal men det fanns stora behov och en önskan om att delta i övriga verksamheter. I början var jag själv, men allt eftersom åren gått har vi blivit flera ledare. Vid detta tillfället var vi varit fem stycken ledare och 54 deltagare, säger Gunvor Håkansson.

Vi har flera olika utbildningstillfällen under året. Under förra veckan var det dags för ett av tillfällena. Gemensamt för alla utbildningstillfällena är att det inleds med ett teoripass kring vikten av kommunikation. Därefter repeterar deltagarna tecken som stöd, i smågrupper. Det gör att personalen både lär nytt och lär av varandra och om varandras verksamheter till exempel nyckelspiken, elevhälsan, förskolan, grundskolan, LSS och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson