FN-sång på Franserud

Bild

Foto: Sofia Magnusson

FN-dagen den 24 oktober firades med sång på Franserudsskolan. FN-dagen är en temadag som firas 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen. Den instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

Under FN-sången lyftes syftena med Förenta Nationerna (FN) fram och sångerna handlade om fred, allas lika värde och att skapa band mellan länder och människor för att lättare kunna lösa konflikter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson