Motion om fritidsgård i Billingsfors avslogs

Bild

Billingsfors samhälle, foto: Erik Strand

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att det skapas en fritidsgård i Billingsfors. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen eftersom det redan finns en fritidsgård på orten och för att inte föregripa processen som pågår genom det så kallade Billingsforslyftet. Det är inte heller aktuellt att bedriva en fritidsgård med kommunala medel som ej är partipolitiskt obunden.

Sverigedemokraterna har i motionen föreslagit att kommunen ska upplåta lokaler för ungdomsverksamhet samt stå för omkostnader gällande material och annat. Motionärerna påtalar vikten av att ungdomar får meningsfulla fritidsaktiviteter för att bidra till ökad trygghet i samhället och en positiv utveckling för individerna. De påtalar också att det är viktigt att ungdomar får tillgång till en lokal där de kan meka med sina A-traktorer och liknande. Helst ser motionärerna att den tidigare bensinstationen i Billingsfors ska användas för ändamålet.

Det finns i dagsläget en fritidsgård i Billingsfors som drivs av en ideell förening med bidrag och uppdrag från Bengtsfors kommun. Fritidsgårdar finns också i Bengtsfors, Bäckefors och Dals Långed. Några av fritidsgårdarna är föreningsstödda och andra drivs av Bengtsfors kommun. Utbudet av fritidsgårdar i kommunen bör med nuvarande utbud vara tillräckligt.

I Billingsfors pågår för närvarande ett utvecklingsarbete bland annat kring centrumbildning, hur trafikanter ska lockas att stanna, cykelvägar, röjning av sly, olika allmänna ytor med mera. Det så kallade Billingsforslyftet genomförs tillsammans med allmänheten, föreningar, Bengtsfors kommun, Munksjö Paper och KISAM. I juni 2017 hölls ett öppet möte och utifrån det pågår en process med att bearbeta vad som framkom under kvällen och titta på vad som kan genomföras på kort sikt och på lång sikt för att utveckla Billingsfors. Det är viktigt att inte förgripa processen som pågår i Billingsfors.

Motionen kan tolkas som om Sverigedemokraterna vill starta och driva en fritidsgård. Det kan dock aldrig vara aktuellt att bedriva en fritidsgård med kommunala medel som inte är partipolitiskt obunden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson