Välkomnande besöksskyltar

Bild

Skåpakorsningen. Foto: Sofia Magnusson

Motionen från Moderaterna som behandlades i senaste fullmäktige föreslog välkomnande skyltar till Bengtsfors i Skåpakorsningen. Fullmäkte tog beslutet att motionen är besvarad då ett arbete med att sätta upp välkomnande besöksskyltar pågår.

Planering för ny cirkulationsplats i Skåpakorsningen pågår tillsammans med Trafikverket med en preliminär byggstart under 2018. Enligt protokollet från fullmäkte så resonerar förvaltningen så här:

I anslutning till cirkulationsplats har kommunen fört fram vikten av att ha en större skylt som välkomnar in till centrum så frågan är väl förankrad hos Trafikverket. Förvaltningen vill dock avvakta med att söka för en ny placering fram till dess att Trafikverket tagit fram underlag för cirkulationsplatsbyggnationen.

Brevid den nya rondellen tänker sig förvaltningen ett område för reklamskyltar och information.

Det var alltså Moderata kommunfullmäktigegruppen i Bengtsfors som den 2015-08-07 lämnade in en motion om välkomnande skyltar till Bengtsfors, så att de som passerar väg 164/172 ska informeras om vad som finns om man svänger till Bengtsfors. Motionärerna anser att handel och turism skulle gynnas, och flertalet andra kommunen har liknande skyltar.

Kommunfullmäktige beslutade, med hänvisning till att arbetet med att sätta upp välkomnande besöksskyltar pågår, att anse motionen vara besvarad.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson