Delegation från Bengtsfors i Wuzhou

Wuzhou

I Bengtsfors kommuns utställningsmonter på juvelfestivalen i Wuzhou berättar David He om Bengtsfors och Dalsland för provinsens ordförande. Festivalen är en mycket stor händelse lokalt och bevakas hårt av olika medier. Foto: Wuzhou utrikeskontor

En delegation från Bengtsfors har varit i vänorten Wuzhou under hösten. Besöket var inriktat på utbyten och utveckling inom äldreomsorg, sjukhus, restaurangskolor samt deltagande på smyckesmässa/juvelfestival. Eftersom Wuzhou-regionen står för 80 procent av världens tillverkning av syntetiska ädelstenar, och universitetet i staden inriktat på smyckesdesign, har man ett stort intresse av svensk design.

Med på resan till vänorten Wuzhou var kommunalråd Per Eriksson, Carl Kullgren (ordförande sociala utskottet), David He (kontaktperson i Kinafrågor), Lena Mossberg (socialchef) samt Sören Hellqvist från Stenebyskolan.

– De är väldigt nyfikna på Sverige, säger Per Eriksson. De är bland annat intresserade av hållbar utveckling och besöksnäring. Det tar lång tid att förstå och hjälpa varandra eftersom det är olika kulturer, så det gäller att lära känna varandra. Nu börjar vi närma oss den fasen när vi kan se konkreta samarbeten. Med på resan var Stenebys representant Sören Hellqvist, och han såg bra möjligheter till samarbete med Wuzhou universitet, fortsätter Per.

Helhetsssyn

I Wuzhou besökte gruppen sjukhus och äldreomsorg. Socialchef Lena Mossberg slås av att det alltid finns ett helhetsperspektiv i alla frågor.

– Det första man möter är en gigantisk bild av Yin och Yang. Den tusenåriga traditionen är påtaglig och bygger mycket på förebyggande vård. Det kan exempelvis vara akupunktur, koppning och massage. Den västerländska traditionen har mer fokuserat på symtom och har en helt annan tradition med kemiska preparat. Det som utmärker det kinesiska tänket är helhet och förebyggande vård.

 – Hur är vårdsamverkan, undrade någon på Facebook när jag kom hem. Det är ingen fråga för dem, utan allt ses som en helhet, berättar Lena Mossberg. De svenska systemen är i jämförelse isolerade enheter.

 – Traditionen möter den nya världen. Det är så påtagligt att de inte har en uppbyggd äldreomsorg. De har kopplat på den digitala världen direkt i utvecklingen av verksamheten. De verkar också klara att växla mellan västerländskt och österländskt samtidigt.

Ettbarnspolitiken och det allmänna uppsvinget för Kina har medfört en stor andel äldre personer utan anhöriga. Det enda barnet kan ha flyttat eller kanske avlidit. Äldreomsorgen har därför förvandlats från att vara en familjeangelägenhet till att bli samhällelig på kort tid. Lena Mossberg upptäckte att Wuzhou har digitaliserat äldreomsorgens service på ett bra sätt.

 – Det var väldigt pedagogiskt. Man behövde inte förstå kinesiska, jag förstod systemet ändå. Alla äldre som bor hemma får en telefon som de kan använda för att ringa ett callcenter. Sedan kan de få service utifrån sina behov, till exempel mat från närliggande restaurang, blodtrycksmätare etc.

Smyckesmässa

På resan gjordes besök på många ställen. Wuzhou är ett centrum för tillverkningen av syntetiska ädelstenar, och 80 procent av värdsmarknadens ädelstenar kommer härifrån. Just under besöket var det en smyckesmässa eller juvelfestival. Det var den fjortonde i ordningen och vi hade en monter som exponerades för stora skaror besökare. Monter tillverkades och drevs med volontärer från Wuzhou universitet.

 – Stenebyskolan var med till Kina, och de ser goda möjligheter till samverkan mellan universitetet i Wuzhou och HDK-Steneby, säger Per Eriksson.

Wuzhou

Välkomstmöte med Wuzhous borgmästare. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

Från vänster till höger ser vi David He, Sören Hellqvist, Lena Mossberg, Carl Kullgren, Per Eriksson, Wuzhou borgmästare, Wuzhou förste vice borgmästare, vice ordförande i rådgivande kommittén för Wuzhou, Wuzhou vice borgmästare samt chefen för utrikeskontoret i Wuzhou. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

Här ser vi ett studiebesök på sjukhus med erfarenhetsutbyte i hälso- och sjukvårdsfrågor. Läkarna på bilden besökte Bengtsfors i september 2017. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

På Wuzhou universitet visas här smyckesdesign, och studenterna förbereder sina tävlingsbidrag inför den årliga juvelfestivalen i staden. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

Här på Wuzhou universitet visas syntetiska ädelstenar som tillverkats och ställts ut på mässor. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

På stadens yrkesskola (gymnasial nivå) syns välkomsthälsningen på den digitala skylten. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

Öppningsceremoni för 14:e juvelfestivalen i Wuzhou. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

Öppningsceremoni för 14:e juvelfestivalen i Wuzhou. Per Eriksson syns i presidiet (med röd slips). Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

På juvelfestivalen hade vi en monter som byggdes och bemannades med hjälp av volontärer från Wuzhou universitet. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

David He berättar för provinsens ordförande om Dalslands förträfflighet. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

På juvelfestivalen hade Bengtsfors kommun en monter som byggdes och bemannades med hjälp av volontärer från Wuzhou universitet. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

Här besöker vår delegation staden kontor för äldreomsorg. De digitala lösningarna för hemtjänst förevisas på bilden. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

Här visas ett album med barn som adopterats till Sverige och sedan kommit tillbaks på besök i Wuzhou. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Wuzhou

Dagverksamhet inom äldreomsorgen består av Mahjong. Foto: Wuzhou utrikeskontor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson