Olympen förändras - Franserudsskolan får fler lokaler

Olympen

Förskolan Olympens lokaler blir i höst tillgängliga för Franserudsskolan. Kommunstyrelsen beslutade därför onsdagen den 11 april att Olympens lokaler ska anpassas för ny verksamhet. När Långevi förskola är färdigställd flyttas två förskoleavdelningar från Olympen till Långevi. Kommunstyrelsen beslutade också att öka tillgängligheten på Franserudsskolan med en ny hiss.

Det blir fritidshemmet på Franserudsskolan som flyttas över till Olympen. Då blir den paviljong (Diamanten) där fritidshemmet finns idag ledig. Diamanten är lämplig för särskolans verksamhet som flyttas dit. Det frigör i sin tur särskolans nuvarande lokaler som kan bli mycket välbehövliga klass- och grupprum för grundskolans verksamhet. Dessa lokaler ligger i markplanet och är tillgängliga även för elever med nedsatt rörelseförmåga.

Olympen behöver anpassas för den nya verksamheten, och det behövs även anpassningar i Diamanten. Sedan planeras en gångväg mellan skolan och Olympen. Kommunstyrelsen beslutade också att en hiss ska byggas på Franserudsskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson