Trädgårdstjänster etc.

Foto: Anna Sandström

Just nu är det många som ringer oss och undrar om kommunen säljer tjänster som gräsklippning etc. Vi vill med detta meddelande klargöra att vi inte erbjuder denna typ av tjänster.

Den pensionärsservice vi tidigare erbjudit genom arbetsmarknadsenheten, avvecklades inför sommarsäsongen 2017. Avvecklingen innebar att du som köpt tjänster som snöskottning, gräsklippning och trädgårdsarbete inte längre kan göra det.

Anledningar till avvecklingen var bland annat att en kommun inte bör konkurrera med privata företag. En annan aspekt var likabehandlingsprincipen, efterfrågan har under senare år varit större än den service vi haft möjlighet att erbjuda och vi har därför inte kunnat ge alla samma service.

Så här kan du få hjälp

Det finns flera aktörer i Bengtsfors kommun som utför denna typ av hushållsnära tjänster. Ta gärna kontakt med någon av nedanstående:

  • Samhall AB, 0531-373 45
  • Löfs Alltjänst och Auktioner, 070-344 04 83
  • Andys Service, 070-454 05 54
  • Anna Andersson Trädgårdsingenjör, 070-853 89 20
  • Timo Backman Allservice, 070-864 35 17
  • Help-U property, 073-535 30 97
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström