• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Strömbron öppnas för gångtrafik - åtgärder ska genomföras innan renoveringen kan godkännas

Strömbron öppnas för gångtrafik - åtgärder ska genomföras innan renoveringen kan godkännas

Bild

Ungefär så här kommer Strömbron att se ut när den renoverats. Illustration av Jana Ziegler.

Renoveringen av Strömbron mellan länsväg 172 och Ön i Bengtsfors centrum är ännu inte godkänd. Entreprenaden är i nuläget underkänd och under fortsatt slutbesiktning. I väntan på åtgärder kommer bron att öppnas för gångtrafik.

Projektets status maj 2018

1 juni öppnar Bengtsfors kommun, i samråd med entreprenören ABTK, Strömbron för gångtrafik.

Arbetet med bron planeras återupptas igen i september 2018 då bland annat en ny slityta kommer gjutas. Entreprenaden är i nuläget underkänd och under fortsatt slutbesiktning, förutom betongens slityta återstår dessutom ett antal anmärkningar från slutbesiktningen som ännu ej är åtgärdade av entreprenören.

På grund av att det nu häckar Backsvalor i Strömbrons stenvalv framflyttas arbeten som kan verka störande för häckningen. Backsvalor är en fridlyst art, och detta är en av ett fåtal platser i Dalsland där häckning sker. Under sommaren kommer vissa arbeten utföras som montage av belysning, asfaltering av bro anslutning och mindre arbeten relaterade till slutbesiktningsanmärkningar. Bron är både säker och trygg att beträda och de nämda anmärkningarna påverkas inte av att allmänheten använder bron för gångtrafik.

Räcke Stenbron Bengtsfors

Nya räcke på Stenbron. Foto: Niklas Eriksson 7 februari 2018

Stenbron

Stenbron juni 2018. Foto: Niklas Eriksson

Under åren har det lagts ner ledningar och rör i bron som gjort att ytskiktet höjts och att räckena därmed blivit för låga ur en säkerhetsaspekt. Detta är en av anledningarna till Strömbrons behov av renovering. En annan del är att Strömbron, som är ett historiskt byggnadsverk, har ett viktigt symbolvärde som behöver bevaras. Därför är syftet också ett estetiskt lyft för Strömbron.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson