Grill- och eldningsförbud råder

Eldningsförbudet kvarstår, trots regnskurar! The fire ban remains despite rain showers!

Stäng meddelande

Inventering av mark för djurfoder

Prästkrage

Foto: Anna Sandström

Vi har inventerat om det finns någon ängsmark eller betesmark lämplig för foder till djur. Tyvärr finns ingen sådan mark i kommunens ägo.

- Tyvärr vi har inget foder att skänka, säger tekniske chefen Urban Ericsson. Vi saknar ängsmarker, förutom en ängsmark på Lövåsen i Billingsfors men den innehåller hög andel giftiga växter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson