Grill- och eldningsförbud råder

Eldningsförbudet kvarstår, trots regnskurar! The fire ban remains despite rain showers!

Stäng meddelande

Renoveringar snart klara på Franserudsskolan

Ventilation

Ventilationen är installerad i taket under nya takplattor. Foto: Anna Sandström

Under sommaren har en ny ventilationsanläggning installerats på Franserudsskolan. Under de kommande veckorna ska anläggningen prövas och köras in. Lars-Göran Berg, skolans rektor, hoppas att detta ska förbättra arbetsmiljön för elever och lärare under lång tid framöver. Undervisningslokaler och andra utrymmen har fått nya takplattor och väggarna är ommålade.

Som vi tidigare skrivit om ska hissar till matsal och NO-sal installeras. Detta arbete har fått skjutas upp på grund av uteblivna anbud. Planen är att ha hissar installerade till och med läsårsstarten 2019/2020.

Olympen blir fritids

I den tidigare förskolan Olympen, som ska bli fritids, pågår renoveringar. Lokalerna målas om och får på så sätt en allmän uppfräschning, kapprum och toaletter görs om för att passa de, något större, barnen som kommer att ta plats i lokalerna. Arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti.

Fritids blir särskola

Fritidsavdelningen Diamanten har anpassats för att fungera som särskola.

Tillgänglighetsanpassade vägar

Serpentinväg mellan Franserudsskolan och Olympen.

En tillgänglighetsanpassad serpentinväg är under uppbyggnad. Foto: Anna Sandström

En serpentinväg har anlagts mellan Frasse och Olympen, nu återstår att asfaltera vägen. En liknande väg ska också göras mellan särskolan och skolans huvudbyggnad. Tanken är att ha denna väg klar till starten av läsåret 2019/2020.

Staket

Staket med låsbar grind ska monteras innanför personalparkeringen. Grinden är beställd och levereras/installation kommer att ske i samband med skolstarten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström