Grill- och eldningsförbud råder

Eldningsförbudet kvarstår, trots regnskurar! The fire ban remains despite rain showers!

Stäng meddelande

Val 2018 - information om att rösta

Illustration: Sofia Magnusson

Den 9 september är det val till riksdagen-, kommun- och landstingsfullmäktige. Här kan du läsa mer om de sätt du kan rösta på; på valdagen, genom förtidsröstning eller med bud.

Här hittar du information vad som gäller inför valet. Alla hushåll i Bengtsfors kommun kommer också att få information via vårt nyhetsbrev Bengtsforskanalen med posten i mitten av augusti, där praktisk information om hur du röstar finns. Bengtsforskanalens valspecial kan du även läsa här.

Rösta i vallokal på valdagen

När du röstar i vallokal den 9 september, måste du styrka din identitet med en giltig id-handling, exempelvis körkort eller pass. Du kan också styrka din identitet genom att låta någon annan gå i god för dig. Då måste den som går i god visa sin id-handling. Om du är känd av röstmottagaren behöver du ingen id-handling. Röstkortet som skickats gäller inte som id-handling.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du ska rösta i.
Röstkortet skickas ut av Valmyndigheten och kommer i din brevlåda under perioden 16-22 augusti.

Du behöver inte ha med ditt röstkort för att rösta i vallokal på valdagen.

Behöver du skjuts?

Om du behöver skjuts till val- eller röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan du få det. Tidpunkt sker efter överenskommelse och beställning görs till valnämnden på valdagen mellan 08.00 och 10.00.

Förtidsrösta

Förtidsröstning pågår mellan 22 augusti och 9 september och kan göras i vilken röstningslokal som helst i landet. Vid förtidsröstning ska du visa upp röstkort och id-handling.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Du som är funktionsnedsatt, bor på en vårdinrättning eller har kommunal hemtjänst kan rösta med hjälp av bud eller ambulerande röstmottagare.

Om du röstar genom bud behövs ett vittne som kan intyga att röstningen gått rätt till. Make/maka, sambo eller partner samt dina, makens, sambons eller partnerns barn, barnbarn, föräldrar eller syskon kan vara bud. De som på yrkesmässigt eller liknande sätt ger dig vård eller som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter kan också vara bud. Budet och vittnet ska ha fyllt 18 år och får inte vara en och samma person.

Ambulerande röstmottagare är, av kommunen, särskilt förordnade personer som arbetar två och två, vittnen behövs därför inte. För att anlita ambulerande röstmottagare kontakta valnämnden.

Om du bor längs en lantbrevbärarlinje kan du förtidsrösta genom att använda lantbrevbäraren som bud. För mer information se Valmyndighetens hemsida.

Rösta från utlandet

Du som är utomlands vid valet kan rösta från utlandet. Se Valmyndighetens hemsida eller ring deras telefonservice (020-825 825) för mer information om du det fungerar.

Samlad valinformation

Kontakt

Valnämnden i Bengtsfors kommun
0531-526076
val@bengtsfors.se

Vardagar 08.00-16.30
Lördag och söndag (22 augusti-9 september) 10.00-13.00
Valdagen 08.00-20.00

 

Valmyndighetens hemsida: www.val.selänk till annan webbplats

Valmyndighetens telefonservice: 020-825 825

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson