Dags att söka fondmedel

Bild

Bengtsfors kommun ansvarar för ett antal donationsfonder. Du har nu möjlighet att söka pengar ur flera av fonderna. Din ansökan vill vi ha senast den 5 november.

Albin Johanssons i Näsbo donationsfond

Denna fond är till förmån för behövande elever från Ärtemark som med goda vitsord genomgår teoretisk eller praktisk yrkesutbildning.

Christina Johanssons fond

Denna fond är till förmån för studerande ungdomar med lång resväg till studieorten eller för övriga kostnader som individuellt kan uppstå. Eleven ska vara mantalsskriven i Bengtsfors kommun.

Holger Gustavssons fond

För att kunna söka bidrag ur fonden krävs att eleven har studerat vid kommunala kulturskolan i Bengtsfors och att man studerar piano och/eller stråkinstrument vid musikhögskola eller likvärdigt.

Skolsamfonden i Bengtsfors kommun

Denna fond är till förmån för elever i Bengtsfors kommun. För att kunna söka pengar ur skolsamfonden ska någon av nedanstående kriterier uppfyllas:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat kamratanda eller berömvärd flit.
 • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
 • Hjälp åt elev för studier eller förstudieresa inom- eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Slöjdsamfonden

Pengar ur slöjdsamfonden delas ut till ungdomar från i första hand Torrskogs och Vårviks församlingar och i andra hand övriga Bengtsfors kommun. Du ska gå en icke obligatorisk utbildning inom:

 • hantverk
 • hemslöjd
 • industri
 • annat husligt arbete

Du kan också söka pengar för annan verksamhet som främjar hantverk och hemslöjd.

Sociala samfonden

Pengar ur sociala samfonden delas ut till behövande personer för:

 • allmänna hjälpbehov
 • barns hjälpbehov
 • sjukvård och konvalescensvård
 • förebyggande åtgärder

Pengar från den sociala samfonden delas även ut till behövande personer som är funktionshindrade, pensionärer eller finns inom äldreomsorgen. Företräde ges till personer som inte får ekonomiskt bistånd. Du som vill anordna en trivselhöjande aktivitet för pensionärer i kommunen kan också söka pengar ur den sociala samfonden.

Waernska donationsfonden

Pengar ur Waernska donationsfonden delas ut till behövande, i första hand inom Billingsfors samhälle och i andra hand Bengtsfors kommun.

Kontakt

Gull-Britt Börjesson
0531-52 60 77
gull-britt.borjesson@bengtsfors.se

Träffas säkrast mellan 8.00–12.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson