Bengtsfors kommuns logotyp
söndag 4 december 2016

Synpunkter på hemsidanöppnas i nytt fönster

Vatten och avlopp

Bengtsfors kommun äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen som består av cirka 151 000 meter vattenledning och cirka 104 000 meter avloppsledning.

I kommunen finns även dagvattenledningar som leder bort regnvatten från tomtar, gator och vägar. Det är tekniska kontorets VA-verksamhet som sköter om anläggningen.

Alla fastighetsägare som är anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens allmänna bestämmelser för användning av Bengtsfors kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA).

Dela

Sidansvarig: Anna Sandström
Sidan senast ändrad: 2016-05-30 16.04

Kontakt

Suzanne Håkansson
tf Driftchef
0531-52 61 51
suzanne.hakansson@bengtsfors.se

Felanmälan

Felanmälan vatten och avlopp
0531-52 61 51 (arbetstid)
0531-52 60 80 (efter arbetstid)

Bengtsfors kommun
Box 14 | 666 21 Bengtsfors | 0531-52 60 00 | kommun@bengtsfors.se

Bengtsfors kommun är en del av Dalslandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: