Ansökan

Du ansöker om plats i förskola genom att anmäla ditt barn till vår kö. Anmälan ska vara skriftlig eller göras via vår e-tjänst.

Du kan tidigast göra anmälan efter att ditt barn är fött. Adoptionsbarn kan anmälas i samband med att adoptionsansökan är inlämnad. Barnet ska stadigvarande bo i Bengtsfors kommun för att ha rätt till en barnomsorgsplats i kommunen.

Den dag du anmäler barnet blir ködatum och bestämmer barnets plats i kön. Ködatum kan dock inte sättas tidigare än fyra månader före önskat startdatum.

Bengtsfors kommun har en kö till förskola och fritidshem för hela kommunen.

Välja förskola

Du kan ha önskemål om vilken förskola ditt barn ska placeras i. Vi tillgodoser dina önskemål utifrån de förutsättningar som finns. Vill du söka plats på fristående förskola, kontakta dem direkt.

Barn med allergier, särskild kost med mera

För barn med allergier anpassar vi förskolans verksamheter efter de behov som finns. Anmäl gärna på i din ansökan om ditt barn är allergiskt, äter särskild kost eller dylikt. Det ger oss förutsättningar att planera för ditt barn på bästa sätt.

Förtur

Barn i behov av särskilt stöd och stimulans har förtur till plats även om behovet inte är grundat på föräldrarnas arbete eller studier. Barn i behov av särskilt stöd och stimulans ska, enligt skollagen, erbjudas plats skyndsamt.

Följande barn har rätt till förtur:

  • barn med behov av särskilt stöd enligt skollagen kapitel 8 § 9
  • barn placerade i förskola har förtur till fritidshem

Kontakt

Kerstin Sannebro
Handläggare
0531-52 63 71
kerstin.sannebro@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström