Mat och måltider

Foto: Niklas Eriksson

Mat och måltider är en viktig del i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Att grundlägga bra matvanor hos barn och ungdomar bidrar till en hållbar utveckling för människa och miljö. Måltiderna i förskolan och grundskolan är en del i arbetet.

Alla grundskolor i Bengtsfors kommun samt förskolan i Bäckefors har gemensam matsedel, recept och råvaror. Förskolorna i Bengtsfors, Billingsfors och Dals Långed har en egen matsedel med mat som är anpassad för små barn. Ansvaret för måltiderna är delat mellan måltidsenheten som lagar och levererar maten till enheterna och förskola/skola/fritidshem.

Som vårdnadshavare är du välkommen att äta på ditt barns skola en gång per läsår. Hör gärna av dig någon dag innan.

Tallriksmodellen

Tallriksmodellen gör det enkelt att välja klokt vid matbordet och hjälper eleverna att få tillräckligt med näring. På alla skolor har vi tallrikar som är indelade med hjälp av tre färgmarkeringar. 

  • Gul markering = Potatis, pasta, ris, matvete, bulgur, couscous.
  • Grön markering = Grönsaker, kalla och/eller varma, rotfrukter
  • Röd markering = Kött, fisk, ägg, vegetariskt alternativ med linser, kikärter eller bönor

Vid ingången till de större matsalarna finns en visningsmonter där förslag på uppläggning av dagens rätt finns serverad.

Specialkost och allergier

I Bengtsfors kommun får maten som serveras inte innehålla nötter, mandel, jordnötter, och sesamfrö på grund av allergirisken.

Vid behov av specialkost av medicinska skäl/allergi behöver förskolan eller skolan ett intyg. Ta kontakt med en dietist, läkare eller skolsköterska. Vid laktosintolerans eller överkänslighet mot något annat livsmedel ska du som vårdnadshavare lämna in en blankett om specialkost till skolan/förskolan. I grundskolan serveras alltid ett vegetariskt alternativ. Om ditt barn går i förskolan och önskar vegetarisk mat behöver du lämna in en blankett om specialkost till din förskola.

Om ditt barn har specialkost, tänk på att meddela köket som producerar maten vid sjukdom eller ledighet. Vid ändringar i ditt barns specialkost, lämna in en ny blankett om specialkost eller meddela skolan/förskolan ifall önskemål om specialkost upphör.

Livsmedel

Livsmedel upphandlas i samarbete med övriga Dalslandskommuner samt Säffle och Årjängs kommun. En gemensam livsmedelspolicy används som styrdokument för att säkerställa hög livsmedelskvalitet. I upphandlingen ställdes bland annat krav på hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg i alla led, miljöhänsyn, etik och mänskliga rättigheter.

Målsättningen på sikt är ökad andel inköp av regionalproducerade och ekologiska livsmedel. All mjölk, fil och yoghurt är ekologiska liksom bananer, kaffe, te och kakao som dessutom är rättvisemärkta. Vi använder också en stor andel nyckelhålsmärkta produkter.

Högtider, pedagogiska måltider och utflykter

Kostenheten köper inte in glass eller godis, det är upp till förskolor och skolor att besluta om och köpa in.

Personalen på skolor och förskolor äter en så kallad pedagogisk måltid. Det innebär att personalen äter tillsammans med eleverna och tar ansvar för att upprätthålla en trevlig stämning kring matbordet. Att se till att eleverna kommer till matsalen och äter eller att passa på att uppmuntra till att pröva någon ny grönsak är några andra delar i den pedagogiska måltiden.

Vid utflykter ansvarar måltidsenheten för maten under utflykten, en enklare men näringsriktig måltid tas med. Förskolan eller skolan informerar föräldrarna om något annat är lämpligt att ta med på utflykten.

Våra kök

På alla förskolor och skolor finns serveringskök. Våra tillagningskök finns på Björkåsen och Långevi i Bengtsfors samt på Björklunda i Bäckefors.  Björkåsens kök lagar mat till skolor i Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed och Skåpafors. Långevis kök lagar mat till förskolor i Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed och Skåpafors. Björklunda kök lagar mat till förskolor och skolor i Bäckefors.

Elevernas rätt att påverka

Alla elever i Bengtsfors kommun har rätt att vara med och påverka sin måltidssituation. På varje skola i finns ett matråd som framför synpunkter till kostenheten. Det är rektor som ansvarar för att matråden tillsätts och fungerar. Förskolebarnens påverkan sker genom dialog och observation av pedagogerna.

Kontakt

Göran Wahlgren
Enhetschef måltidsenheten
0531-52 61 38
goran.wahlgren@bengtsfors.se

Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Björklunda kök
0531-52 66 58
kok.bjorklunda@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström