Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning kan du gå som har ofullständiga betyg från grundskolan eller behöver repetera dina kunskaper.

Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna "sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier." (skollagen, 11 kap 2 §).

Kurser

Följande kurser ingår i den grundläggande vuxenutbildningen.

 • Grundläggande engelska
 • Grundläggande matematik
 • Grundläggande samhällskunskap
 • Grundläggande svenska
 • Grundläggande svenska som andraspråk
 • Grundläggande biologi
 • Grundläggande fysik
 • Grundläggande geografi
 • Grundläggande historia
 • Grundläggande kemi
 • Grundläggande religionskunskap

Vem får delta i grundläggande vuxenutbildning?

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du som:

 • är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år)
 • saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan
 • är folkbokförd i en kommun
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juli 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström