Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Återvinningsstationer

Foto: Cicci Wik

Återvinningsstationer finns i alla kommunens orter, på landsbygden finns också möjlighet att lämna tidningar och glas på några ställen. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för att tömma de olika behållarna.

Observera att du inte får slänga hushållssopor på återvinningsstationerna. För allas trevnad, ställ heller ingenting utanför containrarna.

Sortera rätt

På förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats kan du läsa om hur du ska sortera dina förpackningar inför turen till återvinningsstationen.

Hitta din återvinningsstation

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats kan du enkelt söka efter närmsta återvinningsstation. Där kan du också få information om datum för senaste tömning av de olika behållarna.

Om behållarna på en återvinningsstation är i behov av tömning kan du anmäla det till Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Förpackningsinsamlingens kundtjänst: 0200-88 03 11

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström