Slamsugning

Slamtömning av enskilda brunnar utförs av kommunens entreprenör Ragn-Sells AB. Det är du som fastighetsinnehavare som ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömninganordning till sluten tank får inte vara övertäckt.

Beställa tömning

Kontakta kommunens entreprenör, Regn-Sells, när du vill beställa tömning av slamavskiljare, fettavskiljare eller sluten tank.

Ragn-Sells kundcenter: 010-723 40 00 (öppet 7.00-16.00, därefter följ telefonsvararens instruktioner)
E-post: kundtjanst.goteborg@ragnsells.com

Avgift

Du betalar för entreprenörens tjänster samt den avgift kommunen tar ut av entreprenören för att lämna slam till kommunens reningsverk.

Typ av brunn

Avrop

Utan moms

Med moms

Slambrunn 0-3 kubikmeter

Enligt schema

420,00

525,00

 

Avrop 1 vecka

563,00

704,00

 

Akut 24 timmar

840,00

1 051,00

Slambrunn 3,1-6 kubikmeter

Enligt schema

588,00

735,00

 

Avrop 1 vecka

903,00

1 129,00

 

Akut 24 timmar

1 199,00

1 499,00

Sluten tank 0-3 kubikmeter

Avrop 1 vecka

630,00

788,00

 

Akut 24 timmar

1 060,00

1 325,00

 

Akut helg

2 050,00

2 562,00

Sluten tank 3,1-6 kubikmeter

Avrop 1 vecka

799,00

999,00

 

Akut 24 timmar

1 199,00

1 499,00

 

Akut helg

2 050,00

2 562,00

Fettavskiljare

Avrop 1 vecka

1 144,00

1 430,00

Tippavgift reningsverket, upp till 3 kubikmeter

Kubikmeterkostnad

175,00

219,00

Tippavgift reningsverket, mer än 3 kubikmeter

Kubikmeterkostnad

88,00

109,00

Avsteg från taxan

För avfall och tjänster som inte regleras enligt ovanstående taxa, får avgifter tas ut efter överenskommelse mellan avfallslämnaren och tekniska kontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström