Slamsugning

Slamtömning av enskilda brunnar utförs av kommunens entreprenör Ragn-Sells AB. Det är du som fastighetsinnehavare som ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömninganordning till sluten tank får inte vara övertäckt.

Beställa tömning

Kontakta kommunens entreprenör, Regn-Sells, när du vill beställa tömning av slamavskiljare, fettavskiljare eller sluten tank.

Ragn-Sells kundcenter: 010-723 40 00 (öppet 7.00-16.00, därefter följ telefonsvararens instruktioner)
E-post: info.kommunpartner@ragnsells.com

Avgift

Du betalar för entreprenörens tjänster samt den avgift kommunen tar ut av entreprenören för att lämna slam till kommunens reningsverk.

Typ av brunn

Avrop

Utan moms

Med moms

Slambrunn 0-3 kubikmeter

Enligt schema

538,00

673,00

 

Avrop 1 vecka

721,00

901,00

 

Akut 24 timmar

1 075,00

1 344,00

Slambrunn 3,1-6 kubikmeter

Enligt schema

753,00

941,00

 

Avrop 1 vecka

1 156,00

1 445,00

 

Akut 24 timmar

1 535,00

1 919,00

Sluten tank 0-3 kubikmeter

Avrop 1 vecka

806,00

1 008,00

 

Akut samma dag, vardag

1 357,00

1 696,00

 

Akut 24 timmar

1 357,00

1 696,00


Akut samma dag, helg

2 624,00

3 280,00

Sluten tank 3,1-6 kubikmeter

Avrop inom 1 vecka

1 023,00

1 278,00

 

Akut samma dag, vardag

1 535,00

1 918,00

 

Akut 24 timmar

1 535,00

1 918,00


Akut samma dag, helg

2 624,00

3 280,00

Sluten tank 6,1 kubikmeter eller större

Avrop inom 1 vecka

1 653,00

2 066,00


Akut samma dag

1 717,00

2 146,00


Akut samma dag, helg

2 624,00

3 280,00

Fettavskiljare

Avrop 1 vecka

1 464,00

1 830,00

Tippavgift reningsverket, upp till 3 kubikmeter

Kubikmeterkostnad

175,00

219,00

Tippavgift reningsverket, mer än 3 kubikmeter

Kubikmeterkostnad

88,00

109,00

Spolning ledning vardagar

Pris per timme

1 138,00

1 423,00

Spolning ledning helg

Pris per timme

2 410,00

3 012,00

Slamsugning

Pris per timme

952,00

1 190,00

Slamsugning akut, helg

Pris per timme

2 410,00

3 012,00

Spolning kvällar

Pris per timme

2 410,00

3 012,00

Extra slang

Pris per meter (över fria 20 meter)

1,22

1,52

Bomkörning (när tömning inte kan utföras och avisering skett)


871,00

1 089,00

Avsteg från taxan

För avfall och tjänster som inte regleras enligt ovanstående taxa, får avgifter tas ut efter överenskommelse mellan avfallslämnaren och tekniska kontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström