Avgift

Här följer exempel på vad ett bygglov kostar. Ytterligare kostnader kan tillkomma i ett ärende. Avgifterna är angivna i svenska kronor inklusive moms.

Nybyggnad inom detaljplan, utan avvikelse

Storlek
Avgift
Mindre än 130 kvadratmeter
12 000,00
130 till 199 kvadratmeter
15 800,00
200 till 299 kvadratmeter
19 600,00

Nybyggnad utom detaljplan inklusive hörande av en till fem grannar

Storlek
Avgift
Mindre än 130 kvadratmeter
13 500,00
130 till 199 kvadratmeter
17 300,00
200 till 299 kvadratmeter
21 100,00

Nybyggnad fritidshus inklusive hörande av en till fem grannar

Storlek
Avgift
Mindre än 80 kvadratmeter
9 700,00

Komplementbyggnad - garage, carport, förråd

Om grannar behöver höras tillkommer en kostnad på cirka 1500 kronor för en till fem grannar.

Storlek
Avgift
Mindre än 50 kvadratmeter
2 800,00
Större än 50 kvadratmeter
5 300,00

Tillbyggnad

Om grannar behöver höras tillkommer en kostnad på cirka 1500 kronor för en till fem grannar.

Storlek
Avgift
Mindre än 15 kvadratmeter
3 200,00
16 till 49 kvadratmeter
5 300,00
50 till 129 kvadratmeter
10 500,00

Övriga ansökningar/anmälningar

Ansökan/anmälan
Avgift
Takkupa
2 800,00
Inglasning av uteplats oavsett skick
2 800,00
Skylt/skyltpelare, mindre än 10 kvadratmeter
2 800,00
Rivningslov, mindre än 250 kvadratmeter
4 300,00
Marklov
från 11 300,00
Förhandsbesked utom detaljplan, inklusive hörande av en till fem grannar
7 000,00
Ändring av bärande konstruktion/brandskydd
1 500,00 till 5 500,00

Sanktionsavgifter

Om du börjar bygga före startbesked lämnats, tar byggnaden i bruk innan slutbesked lämnats, "byggt svart” eller på annat sätt inte har följt plan- och bygglagen tar kommunen ut sanktionsavgifter. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser både för privatpersoner och för företag.

Nedan följer några exempel på avgifter om byggnation påbörjas före startbesked utfärdats. Om du påbörjat byggnation utan startbesked men har fått bygglov eller gjort anmälan ska sanktionsavgiften sättas ned till hälften. Avgifterna är angivna i svenska kronor.

Bygge
Sanktionsavgift
Ny enplansvilla på 200 kvadratmeter bruttoarea
110 000,00
Tillbyggnad på 50 kvadratmeter av en enplansvilla
30 700,00
Komplementbyggnad, exempelvis ett garage på 50 kvadratmeter bruttoarea*
19 300,00
Ändrad användning utan lov, exempelvis från lägenhet till kontor för en bruttoarea* på 100 kvadratmeter
59 700,00
Fasadändring med en fasadarea på 150 kvadratmeter
9 100,00

Nedan följer exempel på avgifter om man tar byggnaden i bruk före slutbesked utfärdats, avgifterna är angivna i svenska kronor​.

Bygge
Avgift
Ny enplansvilla på 200 kvadratmeter bruttoarea*
22 000,00
Nytt garage på 50 kvadratmeter bruttoarea*
3 900,00
Ny industribyggnad på 500 kvadratmeter bruttoarea*
71 000,00
Ändrad användning för ett flerbostadshus med en berörd bruttoarea* på 100 kvadratmeter
12 000,00

*Bruttoarea är summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor.

Om flera lov- eller anmälningspliktiga åtgärder gjorts utan tillstånd läggs avgifterna ihop. Maxavgift att döma ut är 50 prisbasbelopp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström