Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. På våra sidor om strandskydd kan du läsa om vad du får göra, var strandskydd finns och hur du ansöker om dispens.

Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna.

Här finns strandskydd

100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. I Bengtsfors kommun är strandskyddet 200 meter vid större sjöar och Dalslands kanal. Vid tjärn och älvar är det 100 meter.

Inte hindra eller avhålla andra

Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata zon.

Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om du äger marken. Du får inte heller försämra för växter och djur.

Det finns vissa åtgärder du får göra utan dispens, till exempel renovera huset. Dessa åtgärder utökar inte den privata zonen och skadar inte växter och djur.

Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Dispens – ett måste för att bygga eller ändra

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet. Du kan exempelvis få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd. Du måste dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet.

Avgift

Ärende

Avgift

Strandskyddsdispens

7 088,00

Strandskyddsdispens, mindre ärenden, exempelvis friggebodar och andra komplementbyggnader på max 15 kvadratmeter och flytbryggor inom tomtplats som redan används för bostadsändamål

3 544,00

Både bygglov och dispens

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för större byggnader. Även när bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens, till exempel för en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Kontakt

Maria Andersson
Bygglovhandläggare
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström