Energi och uppvärmning

Energifrågorna i Bengtsfors kommun drivs delvis i bolagsform (el) och delvis i kommunal förvaltning (fjärrvärme).

Hela kommunkoncernen arbetar dock efter samma energi- och klimatstrategi som antogs i november 2008.

Elhandel och elnät

Bengtsfors Energi Handel AB erbjuder elavtal, på deras hemsida kan du teckna avtal och se dagsaktuella elpriser.

Bengtsfors Energi Nät AB tillhandahåller nätförsörjning.

Felanmälan

Bengtsfors Energi samt fjärrvärmenät (hela dygnet): 0531-52 61 62

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström