Avgift

Inkopplingsavgift småhus/villor

Antal kW
Avgift (exklusive moms)

Avgift (inklusive moms)

1 till 15 kW
32 000

40 000

16 kW och uppåt
32 000*

40 000**

*Plus 478 kronor per kW överstigande 15 kW. **Plus 598 kronor per kW överstigande 15 kW.

 

Inkopplingsavgift övriga lokaler, flerbostadshus,
samhälligheter etc.

Antal kW

Avgift (exklusive moms)

Avgift (inklusive moms)

1 till 15 kW

31 297

39 121

16 kW och uppåt

31 297*

39 121**

*Plus 478 kronor per kW överstigande 15 kW. **Plus 598 kronor per kW överstigande 15 kW.

 

Alla priser nedan är inklusive moms.

Fast avgift

Typ
Avgift
Villor
1880,00 per år
Övriga
570,00 per kW och år

Rörlig avgift

Typ
Avgift
Villor
1,00 per kWh
Övriga
0,77 per kWh

 

Prisexempel

Nedan följer några exempel på vad avgiften blir för småhus vid olika förbrukning samt för flerbostadshus och andra lokaler.

Småhus

Årlig förbrukning
Abonnerad effekt kW
Fast del
Rörlig del
Total kostnad
15 000
10
1 880,00
15 000,00
16 880,00
20 00010
1 880,0020 000,0021 880,00
30 000,0010
1 880,0030 000,0031 880,00
40 000,0010
1 880,0040 000,0041 880,00

Övriga lokaler, flerbostadshus, samhälligheter etc.

Årlig förbrukning antal kWh x 0,77 kronor
Rörlig del
80 00061 600,00
193 000148 610,00
500 000385 000,00
1 000 000770 000,00Abonnerad effekt antal kW x 570 kronor,
beställs och beräknas av kunden
Fast del
20
11 400,00
40
22 800,00
80
45 600,00
100
57 000,00
200
114 000,00

Exempel: ett flerbostadshus som förbrukar 193 000 kWh och abonnerar sig för 77 kW blir totalkostnaden 192 500,00 kronor.

Relaterad information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström