Vatten och avlopp

Vattenmätare

Vattenmätare, foto: Anna Sandström

Bengtsfors kommun äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommunen som består av cirka 151 000 meter vattenledning och cirka 104 000 meter avloppsledning.

Fastighetsägare som är anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens allmänna bestämmelser för användning av Bengtsfors kommuns allmänna avloppsanläggning.

Vatten

Vattnet som levereras av Bengtsfors kommun är av dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Allt vatten tas omhand och behandlas i något av kommunens fem reningsverk som finns i Gustavsfors, Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed och Bäckefors. Vattnet kontrolleras även kontinuerligt. Kommunen garanterar inte att ett visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Avläsning

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att läsa av vattenmätaren och skicka in avläsningen till oss. Avläsning ska ske minst en gång per år. Du kan skicka in vattenmätarens ställning på det utskickade avläsningskortet eller genom att använda vår e-tjänst.

Vattnets hårdhet

Hårdheten på kommunens vatten är enligt tabell nedan. Doseringsmängd av tvätt- och diskmedel beror på vattnets hårdhet. Hårt vatten kräver hög dosering och mjukt vatten kräver låg dosering.

Ort

Vattnets hårdhet

Dosering

Gustavsfors

cirka 2 Od H, mycket mjukt

Minsta dosering

Bengtsfors, Skåpafors, Bäckefors

cirka 4 Od H, mjukt

Låg dosering

Billingsfors, Dals Långed, Lästvik, Ödskölt

cirka 6 Od H, medelhårt

Normal dosering

Avlopp

Kommunen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter om detta inte kan tillgodoses på bättre sätt. Avloppsvatten kan vara:

  • Spillvatten som är förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning med mera. 
  • Dagvatten som är tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion till exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten
  • Både spillvatten och dagvatten.

Enskilt avlopp

Ansökan om enskilt avlopp ska göras till Miljökontoret Dalsland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Suzanne Håkansson
Driftschef VA/renhållning/fjärrvärme
0531-52 61 51
suzanne.hakansson@bengtsfors.se

Felanmälan

Dagtid (vardagar 6.30-15.30): 0531-52 61 51
Efter 15.30: 0531-52 60 80 eller 0771-88 88 88 (Ragnsells)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström