Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Avgifter och taxor

En del av de tjänster som kommunen tillhandahåller måste du betala för, exempelvis fjärrvärme, renhållning samt vatten och avlopp. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige.

 1. Senast ändrad: 2018-05-04 11.39 • Storlek: 1.1 kB
  Bengtsfors kommun / Uppleva och göra / Natur, motion och friluftsliv / Båtplatser
 2. Senast ändrad: 2018-03-29 09.58 • Storlek: 2.7 kB
  Bengtsfors kommun / Stöd och omsorg / Äldre / Rehabilitering och habilitering
 3. Senast ändrad: 2018-04-19 17.28 • Storlek: 1.5 kB
  Bengtsfors kommun / Bygga, bo och miljö / Energi och uppvärmning / Fjärrvärme / Avgift
 4. Senast ändrad: 2017-12-22 09.35 • Storlek: 520 bytes
  Bengtsfors kommun / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Fotvård
 5. Senast ändrad: 2017-12-21 11.03 • Storlek: 3.6 kB
  Bengtsfors kommun / Barn och utbildning / Fritidshem / Avgift
 6. Senast ändrad: 2017-12-21 11.07 • Storlek: 4.3 kB
  Bengtsfors kommun / Barn och utbildning / Förskola / Avgift
 7. Senast ändrad: 2018-01-02 16.00 • Storlek: 1.8 kB
  Bengtsfors kommun / Uppleva och göra / Natur, motion och friluftsliv / Gästhamnar
 8. Senast ändrad: 2018-01-02 15.30 • Storlek: 3.8 kB
  Bengtsfors kommun / Stöd och omsorg / Äldre / Avgifter / Hemtjänst, hemsjukvård, korttidsplats etc.
 9. Senast ändrad: 2018-03-06 15.33 • Storlek: 760 bytes
  Bengtsfors kommun / Barn och utbildning / Kulturskola
 10. Senast ändrad: 2017-12-04 15.58 • Storlek: 2.2 kB
  Bengtsfors kommun / Uppleva och göra / Föreningar och föreningsliv / Boka lokal
 11. Senast ändrad: 2018-01-02 15.41 • Storlek: 584 bytes
  Bengtsfors kommun / Stöd och omsorg / Äldre / Avgifter / Matabonnemang
 12. Senast ändrad: 2018-03-14 10.53 • Storlek: 1.6 kB
  Bengtsfors kommun / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Återvinningscentral Nolängen
 13. Senast ändrad: 2018-01-02 11.44 • Storlek: 1.3 kB
  Bengtsfors kommun / Kommun och politik / Trygg och säker / Räddningstjänst / Avgifter
 14. Senast ändrad: 2018-04-13 11.55 • Storlek: 3.8 kB
  Bengtsfors kommun / Näringsliv och arbete / Tillstånd / Serveringstillstånd
 15. Senast ändrad: 2018-06-01 00.00 • Storlek: 2.3 kB
  Bengtsfors kommun / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Slamsugning
 16. Senast ändrad: 2018-01-02 15.42 • Storlek: 3.4 kB
  Bengtsfors kommun / Stöd och omsorg / Äldre / Avgifter / Särskilt boende
 17. Senast ändrad: 2018-01-02 16.01 • Storlek: 2.1 kB
  Bengtsfors kommun / Näringsliv och arbete / Tillstånd / Torghandel
 18. Senast ändrad: 2018-01-02 16.01 • Storlek: 525 bytes
  Bengtsfors kommun / Näringsliv och arbete / Hyra kontor eller sammanträdeslokal
 19. Senast ändrad: 2018-01-04 11.27 • Storlek: 2.9 kB
  Bengtsfors kommun / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Avgift
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström