Fakturering

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor effektiv, säker och hållbar för miljön tar vi helst emot fakturor elektroniskt. Det innebär minskade portokostnader, snabbare och säkrare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Om ditt företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor, tar vi emot fakturor i pdf-format till följande e-postadress:

faktura@bengtsfors.se

eller pappersfaktura via post till nedanstående adress:

Bengtsfors kommun
FE 258
838 80 Frösön

Faktura till Bengtsfors kommun ska vara märkt med referenskod: (BK+sex siffror) i fältet "Er referens" på förstasidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: BK123411.

Varje beställare från oss ska ange en referenskod till er vid beställning. Om vi glömmer, ber vi er fråga efter det innan fakturering.

Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

Obligatoriska betalningsuppgifter:

  • Bank- eller plusgironummer (i annat fall ange bankkontonummer inklusive clearingnummer)
  • Organisationsnummer och momsregistreringsnummer
  • För tjänster måste uppgift om F-skatt framgå
  • Momsbelopp och momssats/momssatser
  • Fakturans totalbelopp
  • Fakturanummer

Observera

Om fakturan inte innehåller ovan nämnda information måste vi skicka tillbaka originalet till er för komplettering.

För att minska pappersmängden bör inga fakturakopior skickas med. Information som tidigare skickats med fakturan ska skickas separat direkt till beställaren.

Ingen sekretessbelagd information får finnas på fakturan utan skickas direkt till respektive handläggare.

Liksom tidigare accepteras inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Organisationsnummer

Kommunens organisationsnummer är: 212000-1470

Kontakt

Anne Eriksson
0531-52 62 01
anne.eriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström