Möten, handlingar och protokoll

På denna sida finns kallelser, handlingar och protokoll för de olika politiska instanserna. Kallelser och handlingar finns på webbplatsen för innevarande år medan protokoll publiceras fyra år bakåt i tiden.

Kallelser och handlingar publiceras cirka en vecka före sammanträdesdatum och protokoll publiceras i samband med justering, cirka en vecka efter sammanträde.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

För kommunstyrelsens utskott publiceras endast kallelser. Protokoll publiceras inte då utskotten sällan är beslutsfattande, protokollen fungerar i första hand som underlag för beslut i kommunstyrelsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens sociala utskott
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Politiska gruppmöten

För det politiska gruppmötet publiceras kallelser och handlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00_Kallelse2017-10-25.pdföppnas i nytt fönster 92.7 kB 2017-10-23 16.06
01a_KSAU beslut budget.pdföppnas i nytt fönster 130 kB 2017-10-23 16.06
02a_KSAU förslag taxor och avgifter.pdföppnas i nytt fönster 116.1 kB 2017-10-23 16.06
03_Belysning och parkering vid Lövåsens skola - uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 196.3 kB 2017-10-23 16.06
03a_tjsk Lövåsen.pdföppnas i nytt fönster 230.3 kB 2017-10-23 16.06
03b_Bilaga Lövåsen karta.pdföppnas i nytt fönster 616 kB 2017-10-23 16.06
03c_Beslut tekniska utskottet lekpark, multiplan mm.pdföppnas i nytt fönster 150.4 kB 2017-10-23 16.06
04_Motion till fullmäktige om att bygga sex-sju-våningshus på parkeringen vid apoteket i Bengtfsors.pdföppnas i nytt fönster 141.9 kB 2017-10-23 16.06
04a_Motion bygga vid apoteket KSAU beslut.pdföppnas i nytt fönster 94.7 kB 2017-10-23 16.06
05_Motion om företagsklimatet.pdföppnas i nytt fönster 81.7 kB 2017-10-23 16.06
05a_Motion om företagsklimatet förslag KSAU.pdföppnas i nytt fönster 40.5 kB 2017-10-23 16.06
05b_Inkommen handling motion om företagsklimatet.pdföppnas i nytt fönster 104 kB 2017-10-23 16.06
06a_Förslag till Tobakspolicy för Bengtsfors kommun - efter återremiss.pdföppnas i nytt fönster 520 kB 2017-10-23 16.06
06b_Ny tjsk och genomförandeplan tobakspolicy.pdföppnas i nytt fönster 170.8 kB 2017-10-23 16.06
06c_Tobakspolicy Bengtsfors 2017 Förslag LGR.pdföppnas i nytt fönster 345.8 kB 2017-10-23 16.06
06d_Tobakspolicy KSAU.pdföppnas i nytt fönster 57.3 kB 2017-10-23 16.06
07a_Motion rondell i Skåpakorset..pdföppnas i nytt fönster 37.7 kB 2017-10-23 16.06
07b_Tjsk rondell i Skåpakorset.pdföppnas i nytt fönster 109.3 kB 2017-10-23 16.06
07c_KSAU förslag motion rondell.pdföppnas i nytt fönster 101.8 kB 2017-10-23 16.06
08_BÅDESÅ Delår 2017..pdföppnas i nytt fönster 795 kB 2017-10-23 16.06
08a_Båd-Eså ksau förslag.pdföppnas i nytt fönster 24.2 kB 2017-10-23 16.06
09_Finansiering av moduler som boendealternativ för socialt utsatta grupper.pdföppnas i nytt fönster 898.2 kB 2017-10-23 16.06
09a_KSSU finansiering moduler.pdföppnas i nytt fönster 198.8 kB 2017-10-23 16.06
05c_Kompletterande tjänsteskrivelse motion företagsklimatet.pdföppnas i nytt fönster 77.6 kB 2017-10-24 14.47
Budgethandlingar

Folkhälsorådet

För folkhälsorådet publiceras endast protokoll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folkhälsorådet 8 mars 2017.pdföppnas i nytt fönster 314.2 kB 2017-09-27 09.26
Folkhälsorådet 31 maj 2017.pdföppnas i nytt fönster 312.7 kB 2017-09-27 09.26
2016
2013
2014
2015
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström