Möten, handlingar och protokoll

På denna sida finns kallelser, handlingar och protokoll för de olika politiska instanserna. Kallelser och handlingar finns på webbplatsen för innevarande år medan protokoll publiceras fyra år bakåt i tiden.

Kallelser och handlingar publiceras cirka en vecka före sammanträdesdatum och protokoll publiceras i samband med justering, cirka en vecka efter sammanträde.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

För kommunstyrelsens utskott publiceras endast kallelser. Protokoll publiceras inte då utskotten sällan är beslutsfattande, protokollen fungerar i första hand som underlag för beslut i kommunstyrelsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens sociala utskott
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Politiska gruppmöten

För det politiska gruppmötet publiceras kallelser och handlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00_Kallelse2017-05-02.pdföppnas i nytt fönster 90.7 kB 2017-04-27 15.29
02_Delårsrapport per 2017-03-31 samt utfallsprognos 2017.pdföppnas i nytt fönster 464.3 kB 2017-04-27 15.29
03_Upphandlings- och inköpspolicy.pdföppnas i nytt fönster 570.3 kB 2017-04-27 15.29
04_Medel för verksamhetsuppföljning.pdföppnas i nytt fönster 242.5 kB 2017-04-27 15.29
05_Lekplatser i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 706.1 kB 2017-04-27 15.29
06_Ensamkommande barn som blir åldersuppskrivna.pdföppnas i nytt fönster 444.9 kB 2017-04-27 15.29
07_Erbjudande om delägarskap i Inera AB.pdföppnas i nytt fönster 219.7 kB 2017-04-27 15.29
08_Årsredovisning Leader dalsland och Årjäng 2016.pdföppnas i nytt fönster 334.8 kB 2017-04-27 15.29
09_Omdisponering och investeringsmedel inköp sopmaskin.pdföppnas i nytt fönster 134.5 kB 2017-04-27 15.29
10_Investeringsmedel tak Björkåsen.pdföppnas i nytt fönster 100.4 kB 2017-04-27 15.29
11_Moduler - boendealternativ för socialt utsatta.pdföppnas i nytt fönster 299.2 kB 2017-04-27 15.29
Styrdokument bolagen

Folkhälsorådet

För folkhälsorådet publiceras endast protokoll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folkhälsorådet 8 mars 2017.pdföppnas i nytt fönster 314.2 kB 2017-09-27 09.26
Folkhälsorådet 31 maj 2017.pdföppnas i nytt fönster 312.7 kB 2017-09-27 09.26
2016
2013
2014
2015
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström