Arkiv

Bengtsfors kommuns centralarkiv är öppet för alla och finns i källarplanet på Nygårdshuset i Bengtsfors centrum. De handlingar som finns i centralarkivet återspeglar händelser och förändringar inom samhället och den kommunala verksamheten från 1800-talet till idag. 

I centralarkivet förvaras bland annat handlingar från barnomsorg, skola, äldreomsorg och uppgifter gällande gator och fastigheter. Även handlingar från de gamla kommunerna; Bengtsfors köping, Steneby, Bäcke och Lelång samt civilsamhället och det lokala föreningslivet finns bevarade i centralarkivet.

Arkivets syfte

  • Värna om medborgarnas rättigheter att ta del av allmänna handlingar.
  • Bistå med underlag till rättskipningen.
  • Vara en resurs för den kommunala förvaltningen.
  • Bevara och förmedla kulturarvet.

Vill du veta mer om…

  • Allmänna handlingar
  • Släktforskning
  • Betyg
  • Lokalhistoria och föreningsliv
  • Leverans av arkiv
  • Arkivvård

Kontakta kommunarkivarien via telefon, e-post eller fyll i formuläret nedan.

Besöka centralarkivet

För att kunna ge dig så god service som möjligt ber vi dig att meddela ditt ärende i förväg, så att de handlingar du önskar ta del av kan plockas fram och sekretessgranskas innan ditt besök.

Mina kontaktuppgifter
User information
Mitt ärende *
Multiple selectionOm din förfrågan gäller betyg eller journaler behöver vi ditt födelsenummer (sex första siffrorna i personnumret) för att hantera ärendet.

Ju fler upplysningar du lämnar desto fortare kan vi hantera ditt ärende.

Kontakt

Nanna Bergquist
Kommunarkivarie
0531-52 60 19
nanna.bergquist@bengtsfors.se

Relaterad information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström