Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Förtroendevalda

En förtroendevald person får sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling, till skillnad från de som får ett uppdrag genom att anställas.

Här kan du hitta vilka förtroendeuppdrag som finns, vilka som har dem samt deras kontaktuppgifter.