Räddningstjänst

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Räddningstjänsten ska verka för en trygg och säker kommun. Vår huvudsakliga uppgift är att minimera olyckor genom att arbeta förebyggande för att skydda liv, egendom och miljö.   

Räddningstjänsten arbetar bland annat med:

  • Brandskydd och tillsyn
  • Utbildning
  • Räddningsinsatser

Larm och utryckning

Bengtsfors kommuns räddningstjänst består av en station i Bengtsfors och en i Bäckefors. Stationen i Bengtsfors delar lokal med ambulansen och är bemannad under kontorstid alla vardagar. Stationen i Bäckefors är obemannad. I Dals Långed finns även ett räddningsvärn.

Vid larm ska de brandmän som har beredskap rycka ut Inom fem minuter. I normalfallet larmas den beredskapsstyrka som ligger närmast skadeplatsen vilket kan innebära att en styrka från en annan kommun larmas. Vid vissa händelser larmas både närmsta styrka och beredskapsstyrkan. Vid större olyckor kan all tillgänglig brandpersonal larmas. Vid en riktigt stor händelse kan Bengtsfors få hjälp av grannkommunerna Åmål, Säffle, Årjäng och Dals-Ed.

När du larmar SOS Alarm vid en brand, var beredd att svara på följande:

  • är någons liv i fara?
  • vad brinner?
  • hur mycket brinner?
  • vad heter du?
  • var ringer du ifrån, vilket telefonnummer?

Svara lugnt på frågorna. Under tiden intervjun pågår larmas räddningstjänsten. Kommer du på något nytt efter att du lagt på så ring 112 igen.

Handlingsplan

Förutom de lagar räddningstjänsten arbetar utifrån har kommunen ett handlingsprogram för hur den förebyggande verksamheten ska fungera och ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ägare och innehavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att du som ägare eller innehavare ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Kontakt

Christian Rådén
Räddningschef
0531-52 61 16
christian.raden@bengtsfors.se

Järngatan 3, 666 31 Bengtsfors

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström