Valet 2014

Den 14 september 2014 hölls riksdagsval och val till kommun- och landstingsfullmäktige och 25 maj 2014 hölls val till EU-parlamentet. I samband med riksdagsvalet genomfördes även en folkomröstning kring bildandet av en Dalslandskommun i Bengtsfors kommun.

På denna sida har vi samlat alla valresultat. Länkarna nedan leder till valmyndighetens hemsida.

Valresultat kommunfullmäktige

Valresultat riksdag och landsting

Valresultat folkomröstning

I samband med att allmänna val hölls den 14 september genomfördes en kommunal folkomröstning om bildandet av en gemensam Dalslandskommun. Valresultatet visade att en majoritet av invånarna i Bengtsfors kommun är emot en gemensam Dalslandskommun. Resultatet i folkomröstningen är endast rådgivande och visar kommuninvånarnas viljeinriktning. Följande valresultat är sammanställt i folkomröstningen:

JA

För en Dalslandskommun

1 951 röster

38,7 procent

NEJ

Emot en Dalslandskommun

2 357 röster

46,8 procent

Blanka röster


729 röster

14,5 procent

Bakgrund till folkomröstningen

Kommunfullmäktige beslutade, på sitt sammanträde den 27 maj 2014, att låta kommuninvånarna få uttrycka sin vilja angående ett eventuellt bildande av en gemensam Dalslandskommun.

Det var Folkpartiet i Bengtsfors som, genom sin motion daterad 23 januari 2014, låg bakom förslaget till folkomröstning. Folkpartiet skrev i sin motion att utan krav och förväntningar från medborgarna kommer de nuvarande kommunerna inte aktivt att verka för sitt upphörande. För att den nya kommunen ska upplevas legitim och naturlig måste den bygga på en folklig förankring.

Valresultat EU-val

Den 25 maj 2014 var det val till Europaparlamentet. Här kan du se valresultatet för såväl Bengtsfors kommun som för hela riket.

Kontakt

Sekreterare, valnämnden

Ulrika Thorell
1:e kommunsekreterare
0531-52 60 02
ulrika.thorell@bengtsfors.se

Relaterad information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 juli 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson