Arbetsmarknadsinsatser

Foto: Anna Sandström

Bengtsfors kommuns arbetsmarknadsenhet leder och samordnar insatser mot arbetslöshet. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten med flera. Samarbetet har till syfte att hjälpa dig som är långvarigt arbetslös eller har någon form av funktions- eller arbetshinder till en meningsfull sysselsättning.

Vår målsättning är att, genom olika insatser (praktik, vägledning, utbildning, motivationshöjande åtgärder etc.), stärka dina förutsättningar till en anställning eller till studier. Du som deltar ska få möjlighet att utifrån dina egna initiativ och med eget ansvar öka möjligheterna att ordna en egen försörjning och uppleva det som positivt. Du som arbetssökande ses som en tillgång för arbetslivet i kommunen.

De arbetsuppgifter som bedrivs inom arbetsmarknadsenheten ska vara till gagn för bygden och dess innevånare. Våra verksamheter är indelade i följande områden:

Returen

I vår Returen-butik säljer vi begagnade möbler, porslin, kläder, böcker samt en del nytillverkade produkter från våra verkstäder.

Skogs- och naturvårdslag

Skogs- och naturvårdslaget sköter kommunens skogar, grönområden, fornminnen samt naturreservat.

Verkstäder

På verkstäderna utförs snickeri och målning, här finns också en mekanisk verkstad. Vi har bageri  samt utför trädgårdsarbeten.

En Väg In

En Väg In vänder sig till dig mellan 16 och 25 år som står utan egen försörjning. Vi coachar och vägleder dig mot praktik, arbete eller studier.

Kontakt

Per von Krogh
Chef arbetsmarknadsenheten
0531-52 67 02
per.vonkrogh@bengtsfors.se

Relaterad information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström