En Väg In för unga

En väg in för unga vänder sig till dig mellan 16 och 25 år som står utan egen försörjning och vägleder dig mot praktik, arbete eller studier.

Vi jobbar för att:

 • Motivera och skapa förändringar i små steg för ökad självkänsla och självförtroende för att sedan finna vägar mot egen försörjning.
 • Fånga upp och hjälpa alla arbetslösa ungdomar i kommunen. Målet är att ingen skall falla mellan stolarna.
 • Ge ungdomar de verktyg som behövs – utbildning, praktik,  anställningar och rådgivning.
 • Att alla deltagare ska komma till egen försörjning.

Så här jobbar vi

Vi utgår alltid ifrån ett individperspektiv där fokus ligger på deltagarens egna resurser, färdigheter och erfarenheter. Vi har individuella samtal i kombination med praktik, studier, gruppaktiviteter och samverkan i syfte att få deltagarna till egen försörjning. På de individuella samtalen skrivs även en utvecklingsplan i syfte att formulera mål och delmål.

Våra samverkanspartner

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Försäkringskassan
 • Individ- och familjeomsorgen
 • Närhälsan
 • Strömkullegymnasiet
 • Vuxenutbildningen • Andra aktörer utifrån individens behov

Kontakt

Felicia Magnusson
Ungdomshandläggare
0531-52 81 39
felicia.magnusson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström