En Väg In för vuxna

En väg in för vuxna vänder sig till dig över 25 år som står utan egen försörjning och som varit borta från arbetsmarknaden en tid eller  som av olika skäl är osäker på hur du klarar olika typer av arbete. Det är ett bra alternativ för dig som vill göra stegförflyttningar mot arbete/studier och på sikt nå egen försörjning och god livskvalitet.

Du som deltar i En väg in för vuxna  blir erbjuden individuellt stöd utifrån vilka behov just du har. Tillsammans kartlägger vi din utbildningsnivå, tidigare arbeten, intressen och framtidsplaner. Insatserna kan till exempel bestå av:

 • Vägledning mot studier eller arbete.
 • Arbetsförmågebedömning via arbetsterapeut.
 • Samordning av insatser från flera myndigheter.
 • Coachande samtal.
 • Motiverande samtal.
 • Praktik
 • Anställning med lönestöd.

Våra samverkanspartner

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Socialtjänstens individ-/familjeomsorg
 • Samordningsförbundet BÅD-ESÅ
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Bengtsfors kommuns enheter

Kontakt

Karin Dahl
Samordnare/processledare "En väg in"
010-488 83 61
karin.dahl@bengtsfors.se

Thinka Berg
Coach/handläggare
0531-52 67 17
thinka.berg@bengtsfors.se

Anna-Karin Rådén
IFO-chef
0531-52 65 03
anna-karin.raden@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström