Ledig industrimark i Bengtsfors kommun.

Ledig industrimark

Bengtsfors kommun har flera etablerade industriområden som ligger intill genomfartleder. Där finns mark, lokaler och befintliga strukturer av företag som du som flyttar in kan ha nytta av.

Bengtsfors kommun erbjuder mark för etablering av industri-, handel- eller kontorsverksamhet i Bengtsfors, Billingsfors, Gustavsfors, på Karls Gärde och i Bäckefors.

Har du en idé för ditt företag, eller letar mark för etablering?
Vi hjälper dig att hitta en bra lösning!

Bengtsfors södra industriområde

Bengtsfors södra industriområde ligger i östra delen av industriområdet på Brandberget i anslutning till Järngatan.

Yta:

cirka 2,5 hektar

Lämplig verksamhet:

industri

Bengtsfors norra industriområde

Bengtsfors norra industriområde har ett strategiskt läge norr om befintligt industriområde vid Industrigatan vid länsväg 172.

 Yta:

cirka 6 hektar

Lämplig verksamhet:

industri, handel (dock ej livsmedel) samt kontor

Billingsfors

I Billingsfors finns ett område med bra läge utmed Verkstadsvägen.

Lämplig verksamhet:

småindustri, verkstäder eller kontor

Gustavsfors

I anslutning till genomfartsvägen 172 i Gustavsfors finns ett område med möjlighet till byggnation. Området utgör del av fastigheten Nästegård 1:59.

 Yta:

cirka 2,3 hektar

Lämplig verksamhet:

handel, industri eller kontor

Bäckefors

Utmed Lasarettsvägen och med bra anslutning till länsväg 166/172 finns ett område med möjlighet till byggnation. Området utgör del av Vättungen 1:238 och Vättungen 1:279.

 Yta:

cirka 2,5 hektar

Lämplig verksamhet:

handel, industri eller kontor

Karls Gärde

Utmed väg 2236 som går mellan Korsbyn och Dals Långed finns möjlighet att förvärva industrimark.

Lämplig verksamhet:

industri, lager, logistik och liknande verksamheter

Kontakt

Anette Levin
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 20
anette.levin@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström