Serveringstillstånd

Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Åmåls kommuner har gemensam handläggning av serveringstillstånd för alkoholdrycker. Beslut om tillstånd fattas i respektive kommun.

I Bengtsfors kommun är det myndighetsnämnden som fattar beslut om serveringstillstånd. Beslutet skickas vidare till alkoholhandläggaren som utfärdar tillståndsbevis och underrättar polis, folkhälsoinstitutet, länsstyrelsen med flera.

 

Handläggningstid

Handläggningstiden för tillfälligt tillstånd för slutna sällskap beräknas till en vecka. Under sommarmånaderna kan emellertid handläggningstiden bli cirka 14 dagar om ansökan kommer in efter midsommar.

Handläggningstid för tillfälligt tillstånd beräknas till cirka en månad. Under sommarmånaderna kan emellertid handläggningstiden bli två månader, om ansökan kommer in efter midsommar.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd tar cirka två månader att behandla, under sommarmånaderna upp till tre månader. Därför behöver ansökan vara komplett när den kommer in till kommunen, följande handlingar ska finnas med:

 • ansökningsblankett
 • kvitto på erlagd avgift
 • registreringsbevis för firman (inte äldre än tre månader)
 • bevis om momsregistrering
 • F-skattebevis
 • kopia på arrendeavtal eller hyresavtal för serveringsstället
 • finansieringsredovisning (allt startkapital skall kunna redovisas med lånehandlingar etc)
 • kalkyl för första verksamhetsåret
 • planritning över serveringsstället
 • bevis eller betyg om sökandens kunskaper i alkohollagen
 • anmälan om ansvarig serveringspersonal
 • godkännande av miljöförvaltning (eller motsvarande)
 • godkännande av Räddningstjänsten (eller motsvarande)
 • bevis från skatteverket och kronofogdemyndigheten om ekonomisk skötsamhet
 • kopia på matsedel

Avgift

Stadigvarande tillstånd

Ärende
Avgift
Kommentar
Nyansökan - stadigvarande tillstånd, servering på båt eller tåg, ägarskiften.
9 000,00
Inklusive 1 kunskapsprov
Utvidgade tillstånd: gemensam serveringsyta samt utökad serveringstid, serveringsyta eller ändrat alkoholutbud, ändring/ny ledamot i bolaget, omregistrering till AB/HB/EF.
4 000,00Sökande har tillstånd i Dalsland.

Nyansökan: cateringtillstånd, provsmakning och pausservering

5 000,00

Inklusive 1 kunskapsprov

Kunskapsprov med möjlighet till två omprov (gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd). Avgiften anges per prov.
1 000,00Per provtillfälle förutom nyansökans första prov
Anmälan om catering, provsmakning eller kryddning av snaps.
Ingen avgift
Sökande har tillstånd i Dalsland.

 

Tillfälliga tillstånd

Ärende
Avgift
Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta. (Sökande har tillstånd i Dalsland.)
2 500,00
För allmänheten (Sökande har stadigvarande tillstånd i Dalsland.)

Högst sex dagar och avser samma lokal
4 000,00
Mer än sex dagar (Avgiften anges per dag.)
500,00
För allmänheten (Sökande har inte stadigvarande tillstånd i Dalsland.)

Högst sex dagar och avser samma lokal
6 000,00
Mer än sex dagar (Avgiften anges per dag.)
1 000,00
För slutna sällskap

Max sex tillstånd per halvår och avser samma lokal
2 000,00

 

Tillsynsavgifter*

Ärende
Avgift
Fast avgift (gäller ej pausservering)
4 000,00
Rörlig avgift

1 till 50 000 kronor
1 500,00
50 001 till 100 000 kronor3 000,00
100 001 till 200 000 kronor4 000,00
200 001 till 500 000 kronor5 000,00
500 001 till 1 000 000 kronor7 000,00
1 000 001 till 2 000 000 kronor9 000,00
2 000 001 till 3 000 000 kronor11 000,00
3 000 001 till 5 000 000 kronor14 000,00
5 000 001 till 7 000 000 kronor17 000,00
7 000 001 till 9 000 000 kronor20 000,00
9 000 001 till 11 000 000 kronor23 000,00
11 000 001 kronor och uppåt25 000,00

*Tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av försäljning av alkoholdrycker.

Kontakt

E-post: alkohol.tobak@dalsland.se

Telefon: 0530-181 60, 0530-181 46

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström