Utmanarrätt

Om du anser att du kan driva en verksamhet bättre eller billigare än kommunen har du möjlighet att utnyttja den så kallade utmanarrätten.

Följ nedanstående steg för att utmana kommunen.

  1. Skriv ett brev till kommunledningskontoret - berätta vem du är, vilken verksamhet du vill utmana, din erfarenhet av verksamheten.
  2. Utmaningen prövas och utreds - kommunstyrelsen gör en utredning om hur verksamheten ska konkurrensutsättas.
  3. Beslut - kommunstyrelsen beslutar om verksamheten ska konkurrensutsättas. Beslutet ska motiveras. Handläggningstiden för ett beslut är normalt tre till fem månader.
  4. Kravspecifikation utarbetas - en verksamhet som ska konkurrensutsättas upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför upphandlingen tas en kravspecifikation fram som beskriver hur kommunen vill att verksamheten ska drivas och villkoren för att kunna delta i upphandlingen.
  5. Anbudsförfrågan - annonseras i tidningen och på kommunens webbplats. Både du som utmanar och andra aktörer kan lämna anbud.
  6. Värdering av anbud - anbuden som kommit in värderas enligt kravspecifikationen.
  7. Avtal - kommunen skriver avtal med den part som värderats högst i upphandlingen.

Kontakt

Malin Andersson
Upphandlare
0531-52 60 40
malin.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström