Adoption

Jordglob

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land.

Adoption innebär att ta emot ett barn som sitt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn, vid exempelvis arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera ett barn måste du:

  • Vara lägst 25 år (Socialstyrelsen rekommenderar en högsta ålder om 42 år). Ålder kan vara en avgörande faktor för att beviljas ett medgivande om adoption.
  • Vara ensamstående, gift eller registrerad partner.

Medgivande

För att få adoptera måste du ansöka om medgivande av myndighetsnämnden i Bengtsfors kommun.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få myndighetsnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.

Medgivandeutredning görs av två anledningar. Dels är utredningen myndighetsnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dem som vill adoptera. Om du/ni får medgivande så gäller det i två år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs myndighetsnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

När det gäller den föräldrautbildning som man ka gå innan det är dags för en medgivandeutredning kan man diskutera lämplig utbildning med familjerättssekreterarna.

Adoption av närståendes barn

Om man önskar adoptera en närståendes barn, till exempel sin makas, makes eller registrerade partners barn ska man vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från myndighetsnämnden. Därefter gör familjerättsenheten en utredning.

Om du vill veta mer om adoptioner är du välkommen att ta kontakt med någon av våra familjerättssekreterare.

Ansökan

Om du önskar att adoptera ett barn, kontakta familjerätts- och familjehemsenheten så hjälper vi dig. Ansökningsblanketter finns längst ner på sidan.

Kontakt

Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30

Måns Wahlberg
Familjerättssekreterare
0532-77 74 58
mans.wahlberg@amal.se

Simone Geerts
Familjerättssekreterare
0532-174 46
simone.geerts@amal.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson