Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar vanligtvis emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem ett eller ett par helger per månad. Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut. Ibland är det barn som behöver stöd och miljöombyte, ibland är det föräldrar som behöver avlastning.

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barn är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni är stabila och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli kontaktfamilj görs en utredning av er situation, hembesök och kontroll i olika register för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktfamilj. 

En mindre ersättning, som är uppdelad på arvode och omkostnad, utgår för uppdraget.

Om du vill veta mer om att bli kontaktfamilj är du välkommen att kontakta någon av familjehemssekreterarna på Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet.

Ersättning

Som kontaktfamilj får man en mindre ersättning som är uppdelad på arvode och ersättning omkostnader.

Ansöka om kontaktfamilj

Det är socialtjänsten som bedömer och beslutar om ditt behov kontaktfamilj. För barn med funktionsnedsättning, kontakta handläggare inom LSS (lagen om stöd och service).

Överklaga beslut

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson