Asylsökande

Som asylsökande är du inskriven vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter. Migrationsverket ansvarar för att du får hjälp med  bostad och försörjning under tiden du inväntar svar på din asylansökan.

Förskola och skola

Bengtsfors kommun erbjuder plats i förskola och skola för barn som bor i asylboenden i Bengtsfors kommun. I kommunen finns en samordnare som hjälper till att introducera barnen på rätt skola eller förskola.

Mötesplats för asylsökande

I Billingsfors finns "Mötesplats Billingsfors" för asylsökande och nyanlända. Mötesplatsens syfte är att bidra till en bättre tillvaro för asylsökande och nyanlända i Bengtsfors kommun genom olika aktiviteter och serviceinsatser. Här finns bland annat möjlighet till språkträning.

Lokalerna för Mötesplats Billingsfors finns i gamla Lövåsenskolans lokaler (intill idrottshallen) och är öppna och bemannade dagligen mellan klockan 11.00-19.00.

Migrationsverket på mötesplatsen

Personal från Migrationsverket finns på Mötesplats Billingsfors på onsdagar mellan klockan 10.00-15.00. Här kan du som är asylsökande få svar på dina frågor.

Kontakt

Maria Sthyr
Samordnare
0531-52 60 09
maria.sthyr@bengtsfors.se

Mötesplats Billingsfors

Telefon: 0531-52 73 78

Besöksadress: Lövåsenskolan,
Övre Terassgatan 1 i Billingsfors

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson