Båtplatser

Foto: Anna Sandström

I Bengtsfors finns cirka 200 fasta båtplatser i småbåtshamn för uthyrning. Några av båtplatserna finns på Wearnshögen i Billingsfors men de flesta ligger i Bengtsfors, uppdelat på åtta bryggor i södra delen av Lelång. Du kan se var bryggorna ligger med hjälp av kartbilderna nedan.

Båtplatser i sjön Lelång.

Båtplatser i sjön Lelång. Klicka på bilden för att göra den större.

Båtplatser i Laxsjön.

Båtplatser i Laxsjön, Billingsfors. Klicka på bilden för att göra den större.

I pdf-dokumenten nedan finns information om båtplatsernas bredd och längd vid respektive brygga.

Ansöka om båtplats

Du kan stå i kö på en eller flera bryggor. Det datum anmälan inkommer bestämmer din köplats. Förfrågan om att kvarstå i kön skickas ut en gång per år. Om svar på förfrågan uteblir stryks du ur kön efter två veckor.

Du kan ställa dig i vår båtplatskö med hjälp av vår e-tjänst;

Det kostar 200 kronor per år att stå i båtplatskö. Fakturering av köplatsen sker efter varje årskontroll.

Tilldelning av båtplats

Tilldelning av båtplats styrs dels av din plats i kön samt båtens storlek i relation till ledig båtplatsstorlek. Du kan stå kvar i kö efter tilldelning av plats men hamnar då sist i kön på övriga valda bryggor. Om tilldelningen gäller byte av båtplats sägs den innevarande båtplatsen upp.

Nyttja båtplats

Du kan max inneha en båtplats. Båtplatsen får användas mellan 15 april och 31 oktober.

Uppsägning av båtplats

Uppsägning ska ske skriftligen till kommunhusets växel, vaxel@bengtsfors.se. Vid uppsägning av båtplats ska båten vara upptagen från båtplatsen enligt avtalad tid.

Båtplatsavgift

Avgiften betalas per breddmeter. En breddmeter kostar 419 kronor inklusive moms per säsong. Båtplats finns i följande bredder:

  • 2 meter
  • 2,5 meter
  • 3 meter
  • 3,5 meter
  • 4 meter

Båtplatsavgiften ska vara betald innan båtplatsen tas i anspråk. Om betalning inte sker i tid, kan Bengtsfors kommun, på båtägarens risk och bekostnad, undanskaffa båten och/eller utrustning som tillhör båtägaren.

Kontakt

Linda Larsson
0531-52 61 00
linda.larsson@bengtsfors.se

Stefan Fridén
Teamledare
0531-52 67 63
stefan.friden@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström