Ösans naturreservat

Ösans naturreservat

Ösans naturreservat, foto: Anette Levin

Ösans naturreservat är ett kommunalt reservat som antogs i juni 2011. Reservatet är 35 hektar stort, beläget vid Laxsjön öster om Billingsfors.

I Ösans naturreservat finns en värdefull skogsmiljö vad gäller äldre grova lövträd, i övrigt finns här en rik flora, bland annat förekommer trolldruva, sötvedel, ormbär och glansnäva. På området finns även badplats och vindskydd om man har lust att övernatta.

Syftet med reservatet är att ge förutsättningar för ett rikt friluftsliv samtidigt som man vill bevara de livsmiljöer som finns för fågel- och djurlivet.

Lokala naturvårdssatsningen

Ösans naturreservat har tillkommit med hjälp av Naturvårdsverkets statliga stöd.

Hitta till Ösans naturreservat

Du tar dig enklast till Ösans naturreservat genom att köra Strandvägen förbi Munksjö Papers huvudkontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström