Vy över Tingshustorget, Bengtsfors centrum

Ny webbkamera beställd

Den senaste tiden är det många som haft problem att använda sig av vår webbkamera. Anledningen är att vissa versioner av olika webbläsare inte stödjer den teknik som kameran använder.

Då vi har så mycket som närmare 70 000 besök om året på sidan som visar webbkameran är det självklart att vi vill fortsätta att visa vårt vackra Bengtsfors för så många som möjligt. Vi har därför beställt en ny kamera som vi hoppas ska stödja olika webbläsare bättre. Vi kan för tillfället inte ge exakt besked om när den nya webbkameran kan vara i drift men håll utkik här på sidan så dyker Tingshustorget upp på skärmen snart igen.

New webcam ordered

Lately, many users have had problems to use our webcam. The reason is that some versions of browsers do not support the technology used by the camera.

We have almost 70 000 visits a year on the webcam page. We have therefore ordered a new camera that we hope will support various browsers better. We are currently unable to provide exact information on when the new webcam can be operating but look out on our website, Tingshustorget will pop up on the screen again soon.

Bengtsfors kommun
Box 14 | 666 21 Bengtsfors | 0531-52 60 00 | kommun@bengtsfors.se

Bengtsfors kommun är en del av Dalslandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: