Fjärrvärme i mitt område?

Fyll i din adress i sökrutan för att se om du har möjlighet att ansluta din fastighet till vårt fjärrvärmenät.

.

Lämna intresseanmälan

Vi tar gärna emot din intresseanmälan oavsett om det, i dagsläget, är möjligt eller inte att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet.

Symbolförklaring

Grön indikering innebär att fjärrvärme är framdraget till din fastighetsgräns och du är välkommen att ansluta dig om du inte redan gjort det. Lämna en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig.

Blå indikering innebär att fjärrvärmenätet inte är utbyggt i ditt område eller till din fastighetsgräns i dagsläget. Om du är intresserad av att ansluta dig tar vi gärna emot din intresseanmälan ändå. Den är viktig vid planering av framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Röd indikering innebär att din adress ligger utanför vårt verksamhetsområde, anslutning är då inte möjlig. Det kan också innebära att din adress är ny och inte finns i våra register ännu. I sådana fall är du självklart välkommen att lämna in en intresseanmälan.

Orange indikering innebär att det delvis finns förutsättningar för anslutning men att det krävs en ytterligare utredning. Lämna en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig.