Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Bengtsforskanalen nummer 4 2019

Bengtsforskanalen nummer 4, 2019

Bengtsforskanalen nummer 4, 2019

I Bengtsforskanalens fjärde nummer 2019 är kommunens ekonomiska utmaningar huvudnyhet. Vi berättar också om vår nya bemanningsenhet och en ny e-tjänst för vårdnadshavare.

Bengtsforskanalen ges ut av Bengtsfors kommun och skickas till samtliga hushåll i kommunen.

Kontakt

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare
0531-52 60 03
sofia.magnusson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström